#9026
User AvatarAnne Marit
Keymaster

Det kommer litt an på hvilken øvelse det er snakk om, men generelt sett bør man gjøre øvelsene forholdsvis rolig og kontrollert for aller best effekt. Hvis man har det for travelt kan hunden lettere jukse, og dermed bruke færre muskler enn tiltenkt. På samme måte at en hund lettere feilbelaster dess høyere fart den løper/beveger seg i.
Min erfaring er at man får bedre bevissthet fra hunden om man bytter fra lokking rimelig raskt til å gi signaler eller shape inn den bevegelsen man vil ha istedenfor. Det man da må passe på er at man ikke får for mye frustrasjon i hunden. Jeg personlig bruker både lokking, shaping, targeting og allerede innlærte signaler når jeg trener mine to.